VI GÅR IGJENNOM EN VIRKELIG UVANLIG OG RAR TID - BUT SOMETHING GREAT AND EXITING IS HAPPENING SOON...!

We have been on a long journey ... and we are exciting to come "home", near you ... to share experiences and knowledge for the future...

00

Days

00

Hours

00

Minutes

00

Seconds

Mens Countdown teller ned... og vi stopper opp og orientere oss på nytt, slik vi kan møte de mange nye utfordringer og justere kursen. En stor endring fører med seg nye behov og får om kort tid et hel nytt design på de ulike websider på plass, slik det blir et samspill på alle nivåer. Mange byggestein som vil skape en harmonisk enhet - Med studier og workshops, utvidet og fornyet... og en meget spennende verden blir til og vil åpne seg denne vinter...